Hubei Xinjing New Material Co., Ltd

Hubei Xinjing New Material Co., Ltd.

Alamat: Tingkat 12, Blok A, Huitong New Changjiang Centre, No. 6 Jalan Xudong, Daerah Wuchang, Wuhan, Hubei, China

Hubungi 1: Deng du

Tel: + 86-27-83313147

E-mel: hbxj6@xinjingchem.com

Wechat : +8615307111131

Rumah > Berita > Kandungan
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane - Penyataan Berhati-hati
- Sep 25, 2018 -

[Pencegahan]

P281 Gunakan peralatan pelindung diri seperti yang diperlukan.

P305 + P351 + P338 JIKA DI MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah dilakukan. Teruskan bilas.

[Maklum Balas]

JIKA TERLENGKAP: Panggil PUSAT POISON ordoctor / doktor jika anda merasa kurang sihat. Bilas mulut.

JIKA DALAM MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah dilakukan. Teruskan bilas.

Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat / perhatian perubatan.

JIKA KULIT (atau rambut): Buangkan / Segera lepas semua pakaian yang tercemar. Bilas kulit dengan air / mandi.

Jika kerengsaan kulit berlaku: Dapatkan nasihat / perhatian perubatan.

Hubungi PUSAT POISON atau doktor / doktor jika anda merasa tidak sihat.

[Penyimpanan]

Simpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik. Simpan sejuk.

[Pelupusan]

Buang kandungan / bekas melalui syarikat pengurusan sisa yang dibenarkan oleh kerajaan tempatan.